BBC Two Wales to launch as a HD channel

TV News / UK TV News

Bydd BBC Two Wales yn cael ei lansio fel sianel Manylder Uwch (HD) yn ddiweddarach eleni - gan alluogi BBC Cymru i gyflwyno ei holl raglenni mewn manylder uwch am y tro cyntaf.

Bydd BBC Two Wales HD ar gael ar Freeview HD, Youview, BBC iPlayer a llwyfannau HD DTT eraill. Bydd yr union ddyddiadau lansio’n cael eu cadarnhau cyn bo hir.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, fod y newid yn gam pwysig yng ngwaith uwchraddio technegol gwasanaethau BBC Cymru wrth baratoi i symud i'r ganolfan ddarlledu newydd yn y Sgwâr Canolog yng nghanol dinas Caerdydd.

Dywedodd: "Rwyf wrth fy modd y bydd holl gynnwys teledu BBC Cymru ar gael yn awr mewn manylder uwch am y tro cyntaf.

"Mae'n gwbl briodol bod cynulleidfaoedd ledled Cymru yn disgwyl darllediadau o ansawdd manylder uwch - ac rwyf wrth fy modd ein bod ni wedi gallu cadarnhau'r newid i HD yn achos BBC Two Wales.”

Mae'r uwchraddiad yn cyd-fynd â'r ehangu mwyaf yn rhaglenni Saesneg BBC Cymru mewn cenhedlaeth, gyda chymorth £8.5 miliwn y flwyddyn o gyllid newydd. Yn ystod y chwe mis diwethaf, mae BBC Cymru wedi gweld ei chynulleidfaoedd drama a ffeithiol mwyaf mewn mwy na degawd gyda'r gyfres boblogaidd Keeping Faith a Valley Cops.

GE